This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýzy arzénu, kadmia a olova v čínskej zmesi korenín s použitím AAS s elektrotermickou atomizáciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Korenie spolu s bylinkami sa hojne využíva ako na kulinárske účely, tak v ľudovom liečiteľstve. Prítomnosť toxických ťažkých kovov ako je As, Cd a Pb v korení má nepriaznivý vplyv  na ľudské zdravie, preto je nutné sledovať ich obsah. Cieľom tejto práce je analyzovať hladiny toxických ťažkých kovov (As, Cd. Pb) v korení, ktoré je dostupné na miestnych trhoch v Číne pomocou GFAAS.  Analyzovali sa 4 vzorky práškového korenia. Pred úprava vzorky bola vykonaná  vysokotlakým mikrovlnným rozkladom  Multiwave 3000 PerkinElmer/Anton PAAR. Meranie bolo uskutočnené  atómovým absorpčným spektrometrom AAnalyst800  s elektrotermickou atomizáciou so Zeemanovou korekciou pozadia na grafitovej kyvete s integrovanou L`vovskou platformou. Na overenie správnosti metódy boli použite CRM NIST 1573 paradajkové lístie, CRM GBW10016 čajové lístky a CRM GBW 0901 ľudské vlasy. Výsledky analýz potvrdili správnosť vyvinutej metódy.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Arsenic, Cadmium and Lead in Chinese Spice Mixtures using Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry

Search