This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza mikronutrientov vo fortifikovaných raňajkových cereáliách pomocou mikrovlnného rozkladu a FAST Flame Automation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Obohatené raňajkové cereálie môžu byt jednoduchou a rýchlym variantom výživného jedla. Pre kontrolu kvality a tiež pre sledovanie výrobného procesu je nutné sledovanie obsahu stopových prvkov v obilninách. Jednoduchosť a rýchlosť prevádzky plameňovej atómovej spektrometrie ponúka atraktívnu alternatívu k ICP-OES. Hoci vzorky s plameňovou AA je potrebné analyzovať viackrát, ich vysokú priepustnosť môže vyriešiť systém automatizácie, čím sa doba analýzy významne skráti. Vo vzorkách cereálií boli analyzované Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, K, Na a Ca. Na ich pred úpravu bol použitý mikrovlnný rozkladný systém Titan MPS. Analýzy boli uskutočnené plameňovým absorpčným spektrometrom PinAAcle 900 v plameňovom usporiadaní s FAST Flame  2 príslušenstvom, ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera , peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah.

Na overenie správnosti metódy bol použitý štandardný referenčný materiál NIST SRM 3233 Obohatené raňajkové cereálie. Metoda potvrdila, že je možné použitie AA spektrometra PinAAcle900 s FAST Flame 2 príslušenstvom  na spoľahlivé a efektívne analýzy vzoriek raňajkových cereálií pre uvedené kovy v širokom rozsahu koncentrácií. Použitie FAST Flame 2 príslušenstva minimalizuje užívateľské  chyby pri riedení, zvyšuje priepustnosť vzoriek, poskytuje veľmi dobrú dlhodobú stabilitu a zvyšuje produktivitu laboratória.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Micronutrients in Fortified Breakfast Cereal by Flame Atomic Absorption Using Microwave Digestion and FAST Flame Sample Automation

Search