This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza mikronutrientov v ovocnom džúse pomocou rýchlej Flame Sample Automation, pre zvýšenie priepustnosti vzoriek

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ovocné šťavy sú chutná a všeobecne výživnejšia alternatíva sýtených nápojov. Na trhu existuje veľký výber týchto produktov. Je nevyhnutné v nich kvantifikovať  obsah jednotlivých komponentov, ako aj obsah stopových prvkov z kvalitatívnych dôvodov a tiež aj pre bezpečnosť spotrebiteľov. Pre stanovenie stopových prvkov je plameňová atómová absorpčná spektrometria k ICP-OES atraktívnou alternatívou. Keďže pri plameňovej AA sa stanovuje každý prvok vo vzorke  zvlášť, rýchlosť analýzy môže byť vyriešená  automatizáciou, čo umožní vysokú priepustnosť vzoriek. Na analýzu boli vybrané produkty vyrobené zo 100%-ných ovocných štiav. Boli v nich merané prvky Cu, Fe, Mg, Mn, K, Zn, Na a Ca. Po okyslení boli šťavy analyzované atómovým absorpčným spektrometrom  PerkinElmer PinAAcle900T pracujúcim v plameňovom režime s príslušenstvom FAST Flame 2, ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt.

Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah. Do všetkých  vzoriek boli pridané jednotlivé prvky so známou koncentráciou. Výťažnosť takmer všetkých prídavkov bola v rozmedzí 10%, čím sa potvrdilo, že pomocou PinAAcle 900T spektrometra je možné spoľahlivo a efektívne analyzovať celý rad vzoriek  ovocných štiav pre všetky uvedené prvky v širokom rozsahu koncentrácií, pričom sa minimalizujú chyby spôsobené užívateľom pri riedení , zvyšuje sa priepustnosť vzoriek a produktivita laboratória.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Micronutrients in Fruit Juice Using FAST Flame Sample Automation for Increased Sample Throughput

Search