This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza Cu, Fe a Mn vo víne s FAST AAS

Analýza Cu, Fe a Mn vo víne s FAST AAS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

S rastúcou spotrebou vína v Číne sú realizované nariadenia týkajúce sa požiadaviek na jeho kvalitu. Ca, Fe a Mn sa prirodzene vyskytujú v hrozne a teda aj vo víne z neho vyrobenom. Koncentrácia týchto prvkov sa môže líšiť v závislosti od regiónu, z ktorého hrozno pochádza, ale aj od odrody a prítomnosti živín v pôde a tiež od výrobného procesu, ktorým je víno vyrobené. Vzhľadom na tento fakt producenti a vývozcovia vína  majú záujem o jednoduché a vhodné metódy na stanovenie týchto prvkov. Cu, Fe, a Mn boli analyzované v 9 vzorkách vína atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer PinAAcle 900T pracujúcim v plameňovom režime s použitím FAST Flame 2 príslušenstva,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt.Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah. Každá vzorka bola spikeovaná  na úrovniach nad i pod hodnotami detekčného limitu. Výťažnosti sú pre všetky vzorky v rozmedzí 10%. Táto práca preukázala, že pomocou AA spektrometra PinAAcle900T je možné správne zanalyzovať Cu, Fe, Mn, v rôznych vzorkách vína na koncentračných úrovniach, ktoré určujú predpisy pre dovážané víno do Číny. Použitie FAST Flame 2 minimalizuje chyby spôsobené užívateľom pri riedení a tvorbe kalibračných roztokov.

Celý článok vo formáte pdf: The Analysis of Copper, Iron, and Manganese in Wine with FAST Flame Atomic Absorption

Search