This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza Cu, Fe a Mn vo víne s FAST AAS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

S rastúcou spotrebou vína v Číne sú realizované nariadenia týkajúce sa požiadaviek na jeho kvalitu. Ca, Fe a Mn sa prirodzene vyskytujú v hrozne a teda aj vo víne z neho vyrobenom. Koncentrácia týchto prvkov sa môže líšiť v závislosti od regiónu, z ktorého hrozno pochádza, ale aj od odrody a prítomnosti živín v pôde a tiež od výrobného procesu, ktorým je víno vyrobené. Vzhľadom na tento fakt producenti a vývozcovia vína  majú záujem o jednoduché a vhodné metódy na stanovenie týchto prvkov. Cu, Fe, a Mn boli analyzované v 9 vzorkách vína atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer PinAAcle 900T pracujúcim v plameňovom režime s použitím FAST Flame 2 príslušenstva,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt.Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah. Každá vzorka bola spikeovaná  na úrovniach nad i pod hodnotami detekčného limitu. Výťažnosti sú pre všetky vzorky v rozmedzí 10%. Táto práca preukázala, že pomocou AA spektrometra PinAAcle900T je možné správne zanalyzovať Cu, Fe, Mn, v rôznych vzorkách vína na koncentračných úrovniach, ktoré určujú predpisy pre dovážané víno do Číny. Použitie FAST Flame 2 minimalizuje chyby spôsobené užívateľom pri riedení a tvorbe kalibračných roztokov.

Celý článok vo formáte pdf: The Analysis of Copper, Iron, and Manganese in Wine with FAST Flame Atomic Absorption

Search