This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza Pb, Cd a As v čajových lístkoch pomocou Atómovej absorpčnej spektrometrie s grafitovou pecou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Čaj je bohatý na stopové anorganické prvky, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudské zdravie, ale môžu byť v ňom prítomné aj toxické prvky zo znečistenej pôdy požívaním pesticídov alebo priemyselných hnojív. Vzhľadom na veľké množstvo spotrebovaného čaju je dôležité poznať obsahy toxických kovov. Boli analyzované 3 vzorky čajových lístkov. Veľkým problémom tohto stanovenia sú veľmi nízke obsahy týchto kovov v zložitej matrici.  Rozklad vzoriek sa uskutočnil  mikrovlnným rozkladným spôsobom. Vzorky boli analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer PinAAcle900T s priečne vyhrievaným atomizérom, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozloženie .teploty po celej dĺžke grafitovej kyvety, čím sa odstráni pamäťový efekt, so Zeemanovou korekciou pozadia. Na meranie boli použité pyrolyticky potiahnuté THGA kyvety s end caps. PinAAcle spektrometer vyžíva na sledovanie dávkovania vzorky do kyvety vstavanú kameru.  Na overenie správnosti metódy bol použitý CRM NIST 1568 s obsahom stopových prvkov v ryžovej múke. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť popísanej metódy pre stanovenie  As, Cd, a Pb v čajových lístkoch.

Celý článok o formáte pdf: Analysis of Pb, Cd and As in Tea Leaves Using Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry

Search