This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza stopových prvkov v pôde pomocou atómového absorpčného spektrometra AA800

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pôda sa využíva v poľnohospodárstve, kde slúži ako primárny základ živín pre rastliny a tiež ako základ pre väčšinu stavebných projektov. Analýza pôdy určuje aktuálny stav jej úrodnosti a poskytuje informácie potrebné na jej optimálne udržanie. Boli odobraté 3 reprezentatívne vzorky pôdy, ktoré boli jemne zomleté a pred upravené dvomi spôsobmi: extrakciou Mehl-l a mikrovlnným rozkladom v mikrovlnnej peci PerkinElmer Multiwave 3000 v súlade s metódou EPA 3052. Meranie bolo vykonané atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer AAnalyst800 v plameňovom usporiadaní s dvojlúčovým optickým systémom a polovodičovým detektorom, ktoré poskytujú  vynikajúci pomer signálu a šumu, s korekciou pozadia pomocou deutériovej lampy a s rozprašovačom odolným proti korózii, ktorý môže byť použitý pre roztoky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú. Vo vzorkách pôdy boli analyzované Cu, Fe, Mn, K, Na, Mg a Zn. Na overenie správnosti metódy boli použité CRM riečny sediment a pôdny roztok. Extrakcia Mehl poskytla údaje o množstve extrahovateľných stopových prvkov v pôde. Ak je potrebné poznať celkový obsah kovu, je preferovaný mikrovlnný rozklad. Výťažnosť pre oba CRM bola veľmi dobrá, čím sa potvrdila vhodnosť požitia PrekiElmer/Anton Paar Multiwave3000 mikrovlnného rozkladného systému pre mineralizáciu vzoriek a atómového absorpčného spektrometra pre ich analýzu.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Micronutrients in Soil by Using AA 800 Atomic Absorption Spectrophotometer

Search