This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza stopových prvkov v pôde pomocou atómového absorpčného spektrometra AA800

Analýza stopových prvkov v pôde pomocou atómového absorpčného spektrometra AA800

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pôda sa využíva v poľnohospodárstve, kde slúži ako primárny základ živín pre rastliny a tiež ako základ pre väčšinu stavebných projektov. Analýza pôdy určuje aktuálny stav jej úrodnosti a poskytuje informácie potrebné na jej optimálne udržanie. Boli odobraté 3 reprezentatívne vzorky pôdy, ktoré boli jemne zomleté a pred upravené dvomi spôsobmi: extrakciou Mehl-l a mikrovlnným rozkladom v mikrovlnnej peci PerkinElmer Multiwave 3000 v súlade s metódou EPA 3052. Meranie bolo vykonané atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer AAnalyst800 v plameňovom usporiadaní s dvojlúčovým optickým systémom a polovodičovým detektorom, ktoré poskytujú  vynikajúci pomer signálu a šumu, s korekciou pozadia pomocou deutériovej lampy a s rozprašovačom odolným proti korózii, ktorý môže byť použitý pre roztoky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú. Vo vzorkách pôdy boli analyzované Cu, Fe, Mn, K, Na, Mg a Zn. Na overenie správnosti metódy boli použité CRM riečny sediment a pôdny roztok. Extrakcia Mehl poskytla údaje o množstve extrahovateľných stopových prvkov v pôde. Ak je potrebné poznať celkový obsah kovu, je preferovaný mikrovlnný rozklad. Výťažnosť pre oba CRM bola veľmi dobrá, čím sa potvrdila vhodnosť požitia PrekiElmer/Anton Paar Multiwave3000 mikrovlnného rozkladného systému pre mineralizáciu vzoriek a atómového absorpčného spektrometra pre ich analýzu.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Micronutrients in Soil by Using AA 800 Atomic Absorption Spectrophotometer

Search