This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza základných prvkov v pive atómovou absorpčnou spektrometriou s AAS PinAAcle 900

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Koncentrácia anorganických zložiek v pive sa môže líšiť v závislosti od surovín a pivovarníckych postupov. Poznať obsah a kvalitatívne zloženie anorganických zložiek obsiahnutých v pive je dôležité, pretože môžu mať vplyv na jeho chuť, farbu, stabilitu, ale aj zdravie konzumenta. Bolo zanalyzovaných 5 vzoriek fliaš a 6 vzoriek plechoviek piva.Vzorky boli zbavené CO2 v ultrazvukovej vani, okyslené HNOa analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmerPinAAcle900T v plameňovom usporiadaní vybaveným vysokocitlivým rozprašovačom. Vo vzorkách piva boli stanovované obsahy Cu, Fe, Zn, Mn, Al, Ca a Na. Správnosť metódy bola overená spikeovaním vzoriek. Namerané výsledky potvrdzujú správnosť nameraných obsahov prvkov v pivePinAAcle 900 v plameňovom usporiadaní.

Celý článok vo formáte pdf: Elemental Analysis of Beer by Flame Atomic Absorption Spectrometry with the PinAAcle 900 AAS

Search