This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza základných prvkov v pive atómovou absorpčnou spektrometriou s AAS PinAAcle 900

Analýza základných prvkov v pive atómovou absorpčnou spektrometriou s AAS PinAAcle 900

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Koncentrácia anorganických zložiek v pive sa môže líšiť v závislosti od surovín a pivovarníckych postupov. Poznať obsah a kvalitatívne zloženie anorganických zložiek obsiahnutých v pive je dôležité, pretože môžu mať vplyv na jeho chuť, farbu, stabilitu, ale aj zdravie konzumenta. Bolo zanalyzovaných 5 vzoriek fliaš a 6 vzoriek plechoviek piva.Vzorky boli zbavené CO2 v ultrazvukovej vani, okyslené HNOa analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmerPinAAcle900T v plameňovom usporiadaní vybaveným vysokocitlivým rozprašovačom. Vo vzorkách piva boli stanovované obsahy Cu, Fe, Zn, Mn, Al, Ca a Na. Správnosť metódy bola overená spikeovaním vzoriek. Namerané výsledky potvrdzujú správnosť nameraných obsahov prvkov v pivePinAAcle 900 v plameňovom usporiadaní.

Celý článok vo formáte pdf: Elemental Analysis of Beer by Flame Atomic Absorption Spectrometry with the PinAAcle 900 AAS

Search