This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie toxických, stopových a esenciálnych prvkov v potravinových matriciach pomocou THGA s pozdĺžnou Zeemanovou korekciou pozadia

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Prítomnosť stopových prvkov v potravinách má vplyv na zdravie spotrebiteľov. Expozícia  ťažkými kovmi môže viesť k poškodeniu životne dôležitých orgánov, preto je dôležité sledovať ich obsahy. Bolo analyzovaných päť rôznych NIST SRM (odtučnené mlieko, špenát, tkanivo mušlí, hovädzia svalovina a kukuričné otruby). Vzorky boli mineralizované pomocou mikrovlnného rozkladného systému Multiwave 3000, vybaveného rotorom 16HF100. Všetky namerané údaje boli získané z atómového absorpčného spektrometra v režime grafitovej pece Perkin ElmerPinAAcle900T s priečne vyhrievaným  atomizérom a s pozdĺžnou Zeemanovou korekciou pozadia, ktorá  je veľmi vhodná pre vzorky s komplikovanou matricou. Boli stanovované obsahy As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, výťažnosti sa pohybovali v rozmedzí 90-110%, čím sa potvrdila vhodnosť použitia Multiwave 3000, ktorým je možné vykonať úplný rozklad vzoriek a tiež to, že pomocou AAS PinAAcle 900T je možné dosiahnuť správne výsledky na koncentračnej úrovni ppb.

Celý článok vo formáte pdf: The Determination of Toxic, Trace, and Essential Elements in Food Matrices using THGA Coupled with Longitudinal Zeeman Background Correction

Search