This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Charakterizácia textilných vlákien pomocou PerkinElmer Spectrum 100 s ATR polarizačným príslušenstvom

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Presná charakterizácia textilných vlákien je dôležitá v mnohých oblastiach ( priemyselná výroba, ochrana textilu, forenzná analýza, pri poskytovaní informácií o stave artefaktov). Pomocou konvenčných metód ako je mikroskopia a spektroskopia sa skúma morfológia a chémia vzorky, ale tieto metódy poskytujú málo údajov o jej mikroštruktúre. Kombinácia infračervenej spektroskopie s polarizátorom umožňuje preskúmať povahu a orientáciu chemických väzieb vo vzorke. Spektrá vzoriek z vlákien z konope, ľanu a hodvábu boli zosnímané spektrometrom PerkinElmer SpectrumTM100-FT-IR vybaveným príslušenstvom na polarizáciu UATR. Spektrá boli zaznamenané v rozmedzí 4000-625 cm-1 s rozlíšením 4 cm-1 a 32 akumuláciou. Polarizačný filter bol nastavený tak, že elektrický vektor polarizačného žiarenia bol orientovaný kolmo na rovinu dráhy lúča. Polarizovaná ATR spektroskopia umožňuje skúmanie mikroštruktúrnych vlastností vzorky, kde problémové materiály môžu byť presne charakterizované.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tento aplikačný list popisuje citlivé, rýchle a presné LC/MS/MS metódy kvantifikácie využívajúce QSight 110 Triple kvadrupólový spektrometer pre simultánnu analýzu imunosupresív takrolimus, sirolimus a cyklosporínu A v sére za použitia everolimus ako vnútorného štandardu. Imunosupresívne lieky sa podávajú pacientom pri transplantácii orgánov na zníženie aktivity imunitného systému, aby sa znížilo riziko odmietnutia transplantátu. Pre zabezpečenie úspešnej transplantácie je dôležité sledovanie hladiny imunosupresív. Testy sú založené na sledovaní obsahu liečiva v krvi, aby sa určilo, či jeho koncentrácia spadá do terapeutického alebo toxického rozsahu. UHPLC analýza bola vykonaná s Altus UPLC. 10µl každej vzorky bolo injektované na kolónu Brownlee C18 (50x2,1mm, 2,7µm) s prebiehajúcim gradientom 10 až 100% metanolu v 10mM NH4OAc a 0,1 % kyseliny octovej pri prietokovej rýchlosti 0,6 ml/min. QSight poskytuje vynikajúce kvantitatívne dáta pre imunosupresíva v terapeutickom rozmedzí pre tacrolimus (5-15 ng/ml), sirolimus (5-10ng/ml) a cyklosporín A (120až240ng/ml) v uvedenom poradí pri zachovaní vynikajúcej linearity cez štyri poriadky.

Analýza fenolov vo whisky pomocou HPLC S FL detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Whisky je jedna z najpopulárnejších svetových liehovín. Whisky obsahuje veľké množstvo zlúčenín, ktoré môže byť ovplyvnené použitím rôzneho obilia, destilačným procesom a drevom použitým v sudoch v procese starnutia. Fenolové zlúčeniny prispievajú k horkastej a dymovej chuti whisky a najdôležitejšie z nich sú fenol, krezoly, xyenol a guajakol. Táto aplikácia sa zameriava na HPLC separáciu a kvantifikáciu desiatich fenolov v troch škótskych whisky kúpených v obchode. Vzorky boli zriedené v pomere 1:1 metanolom, prefiltrované a analyzované PerkinElmer Altus HPLC s A-10 Solvent and Sample Manager, A-10 ohrevom kolóny, integrovaným vákuovým odplyňovačom a s A-10 FL detektorom. Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Waters Empower3 Chromatography Data Software (CDS). Táto práca preukázala použiteľnosť tejto metódy pre efektívnu analýzu fenolov.

Analýza vanilínu, etyl vanilínu a kumarínu v produktoch vanilkového extraktu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vanilka je jednou z najpopulárnejších dochucovacích zložiek v cukrárskych produktoch, potravinách a nápojoch. Vysoký dopyt po prírodnej vanilke prevyšuje ponuku. Vzhľadom k obmedzenej ponuke a vysokým cenám prírodnej vanilky sú často používané umelé vanilkové príchute, ktoré obsahujú synteticky vyrábaný vanilín a/alebo etylvanilín. Niektorí výrobcovia vanilkových extraktov znehodnocujú tieto produkty kumarínom pre zvýšenie vnímavosti vanilkovej arómy. Bolo preukázané, že kumarín je hepatotoxický, je tiež toxický pre obličky a spôsobuje riedenie krvi. V USA je zakázané jeho používanie ako prídavnej látky od roku 1956.

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza vo vode rozpustných vitamínov B pomocou HPLC-PDA v rôznych multivitamínových tabletách

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vitamín je organická zlúčenina, ktorá slúži ako životne dôležitá živina, ktorú organizmus potrebuje v obmedzenom množstve. Potravinársky priemysel obohacuje mnohé potraviny vitamínmi pre zvýšenie ich nutričnej hodnoty. Aby boli splnené zákonné požiadavky, musia výrobcovia označovať svoje výrobky v súlade s osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa ku krajine, v ktorej sa produkty predávajú a konzumujú. Táto aplikácia je zameraná na poskytnutie robustnej chromatografickej metódy pre separáciu ôsmich vo vode rozpustných vitamínov B v tabletách vitamínových doplnkov s použitím HPLC s fotodiódovou array detekciou (PDA). Multivitamínové tablety boli zakúpené v miestnom obchode. Vzorky po pred úprave boli analyzované na PerkinElmer HPLC Altus s Altus A-10 Solvent and Sample Module, s kolónovým modulom A-10, integrovaným vákuovým odplyňovačom a s Altus A-10 PDA detektorom.

Search