This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýzy patulínu v jablkovej šťave pomocou UHPLC s UV detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Patulín je toxická látka, mykotoxín produkovaný plesňami ako je Penicillium Aspergillus a Byssochlamys, ktoré sa často nachádzajú v ovocí, zelenine, syroch a obilí. Kontaminácia patulínom je najbežnejšia u poškodených plodov, často určených na výrobu nápojov, koláčov a zaváranín. Patulín je tepelne stabilný, jeho rozklad je pri pasterizácii inhibovaný. Správne zaobchádzanie s ovocím a jeho skladovanie je veľmi dôležité pri prevencii výskytu patulín produkujúcich plesní. Patulín mal pri pokusoch na zvieratách nežiaduce účinky, čo vedie k domnienke, že pri určitej expozícii môže mať nepriaznivé účinky aj na ľudský organizmus. FDA stanovila maximálny limit pre patulín 50 ppb, EÚ 50 ppb pre jablkovú šťavu, pre jablčné produkty 25 ppb a pre produkty určené pre dojčatá a malé deti 10 ppb. Cieľom tejto práce bolo vyvinúť jednoduchú, robustnú a spoľahlivú LC metódu pre stanovenie patulínu v jablkovom džúse.

Analýza fenolových antioxidantov v jedlom oleji/stuženom tuku použitím systému PerkinElmer Altus UPLC s PDA detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Fenolové antioxidanty sa používajú v potravinárskom priemysle na zabránenie oxidácie oleja. Oxidáciou oleje žltnú a zapáchajú. V tomto aplikačnom liste bude analyzovaných desať najčastejšie používaných antioxidantov (kyselina nordihydroguajaretiková-NDGA, propylgalát-PG, oktylgalát-OG, laurylgalát-DG, 2-terc-butyl-4-hydroxianizol-BHA, 2,6-di-t-butyl-4-hydroxymetylfenol-Ionox100, tercbutylhydrochinón-TBHQ, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxitoluén-BHT a etoxyquín) podľa AOAC Official Method 983.15(1), ktorá sa používa pri analýze hotových potravinárskych produktov. Ako štandard bol použitý 2,4,5-trihydroxybutyrofenon-THBP. Táto metóda bola aplikovaná na rastlinné stužené produkty, ktoré podľa údajov na etikete obsahovali aspoň jeden z analyzovaných antioxidantov. Vzorkou bol komerčne dostupný rastlinný tuk zakúpený v miestnom obchode. Po pred úprave bola vzorka analyzovaná na Perkin Elmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent delivery Module, vzorkovacím modulom, kolónovým modulom A-30h a detektorom PDA (fotodióda Array).

Stanovenie, potvrdenie a kvantifikácia multi-tried rezíduí antibiotík v mlieku pomocou UHPLC MS/MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Antibiotiká sa používajú vo veterinárnej medicíne na liečbu a prevenciu chorôb a ako rastové stimulátory. Nadmerné používanie antibiotík by mohlo viesť k prestupu ich rezíduí do potravín ako mlieka a mäsa a to by mohlo prestavovať zdravotné riziká u ľudí. Z tohto dôvodu je vynútené regulovanie používania antibiotík a sú určené maximálne limity rezíduí zo zvyškov liekov v potravinách. Antibiotické triedy regulačného záujmu v mlieku zahŕňajú sulfónamidy, p-laktámy, fluorochinolóny, makrolidy a tetracyklíny. V tejto práci sú predstavené rýchle a citlivé metódy LC MS/MS pre kvantitatívne a potvrdzujúce analýzy multi-tried v mlieku. Analyzované antibiotiká zahrnuté v štúdii sú cyprofloxacín, sarafloxacín, sulfametoxazol, sulfadimetoxín, tatracyklín a chlórtetracyklín. Použité vnútorné štandardy v tejto metóde boli cyprofloxacín-D8 a Flunixin-D3. Ako kontrolná prázdna matrica bola použitá vzorka organického plnotučného mlieka z miestneho trhu a analyzovaných bolo päť vzoriek mlieka s rôznym obsahom tuku. Na extrakciu antibiotík z mlieka bola požitá jednoduchá metóda QuEChERS. Pre chromatografickú separáciu bol použitý PerkinElmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent/Sample Module, integrovaným odplyňovačom, ohrevom kolóny a detektorom QSight 210 Triple Quadrupole MS/MS.

Analýza cyanotoxínov v pitnej vode pomocou UHPLC/TOF

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sinice sú fotosyntetické baktérie, žijú na mnohých vodných plochách, ktoré sa používajú ako zdroj pitnej vody a na rekreáciu. Premnoženie siníc môže byť ekologický problém a tiež môže mať vplyv na zdravie človeka. Nadmerný rast siníc sa označuje ako kvet. Jediný kvet môže obsahovať viac typov siníc a produkovať niekoľko toxínov, ktoré pôsobia na pečeň, zažívací trakt, nervový systém a kožu zvierat a ľudí. Kvety produkujúce cyanotoxín boli častejšie v posledných rokoch pozorované v rekreačných vodách. V tejto aplikácii je popísaný spôsob UHPLC monitorovania anatoxínu-a, cylindrospermopsínu a mikrocystínu-LR na úrovni ppb v pitnej vode. Táto metóda nevyžaduje žiadnu prekoncentráciu pitnej vody a požíva TOF MS detekciu. Na analýzu bol použitý PerkinElmer AltusUPLC s A-30Sampling and Solvent Delivery Modules, s ohrievačom kolóny a detektorom AxIon 2 TOF MS (PerkinElmer, Shelton, CT, USA). Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Mass IQ /e-Cipher Control/Processing Software (PerkinElmer, Shelton, CT, USA). T

Analýza izoflavónov v sójových produktoch pomocou UHPLC s UV detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Izoflavóny sú prirodzene vyskytujúce sa izoflavonoidy, z ktorých mnohé sa správajú u cicavcov ako fytoestrogény. Tieto zlúčeniny sú produkované takmer výlučne rastlinami čeľade bôbovitých. Izoflavóny sa vyskytujú v potravinách vo forme vodorozpustných glykozidov a sú viazané na cukor. Záujem o potravinové doplnky s izoflavónmi vychádza so známych potenciálne zdravotných výhod (ochrana proti rakovine prsníka a prostaty, srdcovým chorobám a osteoporóze). S uvedenými skutočnosťami je spojená potreba vývoja účinných analytických metód pre stanovenie druhu a množstva izoflavónov vo výrobkoch uvedených na trh. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť jednoduchšiu, rýchlejšiu a spoľahlivú LC metódu pre analýzu šiestich najpoužívanejších izoflavónov v sójových výrobkoch. Analyzovali sa sójové izoflavónové tablety a sójové mlieko. Po predúprave boli vzorky analyzované pomocou PerkinElmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent/Sample Module, integrovaným odplyňovačom, A-30 ohrevom kolóny a s Altus A-30 UV detektorom.

Search