Kontakt

Sídlo spoločnosti / servisné stredisko

Slúži ako primárny kontakt pre servis a aplikačnú podporu našich zákazníkov.

+421 48 202 35 20
support@medic-labor.sk
ticket@medic-labor.com
(Pre potrebu servisného zásahu)

Zvolenská cesta 37A
974 05 Banská Bystrica

Reprezentatívna kancelária

Ak máte otázky ohľadom portfólia nami ponúkaných produktov a služieb.

+421 2 593 961 99
sales@medic-labor.sk

Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava

Fakturačné údaje

Všetky faktúry vystavené našej spoločnosti musia mať nasledujúce fakturačné údaje:

MEDIC LABOR s.r.o.
Zvolenská cesta 37A
974 05 Banská Bystrica

www.orsr.sk

IČO: 36015393
DIČ : 2020090798
IČ DPH: SK2020090798

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2148 0034
Reg.: Okresný súd, Banská Bystrica, Od. Sro, Vložka č. 4021/S