Veda a výskum

Prečo
MEDIC LABOR?

Naša spoločnosť má široké možnosti a predispozície v oblasti vedy a výskumu a to aj vďaka dlhoročnému pôsobeniu na trhu v oblasti medicíny. Schopnosť spoločnosti pôsobiť aj v oblasti výskumu a vývoja, je pre nás zdrojom konkurenčnej výhody, možnosť zavádzania inovácií a tým zlepšovať širokej verejnosti prístup nie len k potrebným databázam ale i využívať najnovšie technológie.

Naším cieľom je zamerať sa na inovácie, ktoré prinesú zlepšenia a pokroky vo vyššie uvedených oblastiach a to vytvorením a implementáciou nových technologických riešení, ktoré transformujú a optimalizujú procesy v zdravotníctve, biotechnológiách a chemickom priemysle.

Naše prednosti

Kvalifikovaný personál

Medic Labor má kvalifikovaný tím tak interných ako aj externých spolupracovníkov s vysokou odbornosťou v rôznych oblastiach vedy a výskumu. Náš kvalifikovaný personál zahŕňa vedcov, výskumníkov, inžinierov a ďalších expertov, ktorí majú rozsiahle znalosti a skúsenosti vo svojich oblastiach. Ich schopnosť riešiť komplexné výzvy a generovať nové poznatky je kľúčom k vedeckému pokroku.

Výskumné zariadenia a infraštruktúra

Našou významnou predispozíciou je dostupnosť kvalitných technológií a infraštruktúry. Spoločnosť disponuje vďaka svojmu prepojeniu so značkou PerkinElmer laboratórnym, technickým vybavením, pokročilými analytickými nástrojmi, výpočtovou technikou a ďalšími prostriedkami potrebnými na vedecký výskum. Vďaka tomu sme schopní efektívne realizovať vedecké projekty na vysoko odbornej úrovni a tak možnosť vykonávať pokročilé inovatívne experimenty v oblasti medicíny.

Spolupráca a partnerstvá

V spolupráci s inými výskumnými inštitúciami, univerzitami, firmami a odborníkmi už dlhé roky posilňujeme svoje predispozície v oblasti vedy a výskumu. Tieto spolupráce nám umožňujú výmenu informácií, zdrojov a know-how, čo podporuje synergický výskum a umožňuje rýchlejšie dosahovanie výsledkov.